headkatli

Aktualie iepirkumi

UZAICINĀJUMS

dalībai cenu aptaujā 

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par projekta vadības pakalpojumiem projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/013 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Lubānas ielā”

 

UZAICINĀJUMS

dalībai cenu aptaujā 

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par projekta vadības pakalpojumiem projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/014 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā”

 

UZAICINĀJUMS

dalībai cenu aptaujā

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par autoruzraudzības pakalpojumiem būvprojektam “Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1” (Atbrīvošanas aleja, Rēzekne)

UZAICINĀJUMS

dalībai cenu aptaujā 

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par būvuzraudzības pakalpojumiem būvprojektam “Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1” (Atbrīvošanas aleja, Rēzekne)

 

UZAICINĀJUMS

dalībai cenu aptaujā

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par būvuzraudzības pakalpojumiem būvprojektam “Maģistrālās siltumtrases posma rekonstrukcija no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai SK-5-25” (Lubānas iela, Rēzekne).