headkatli

Aktualie iepirkumi

UZAICINĀJUMS

dalībai cenu aptaujā 

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par projekta vadības pakalpojumiem projektam Nr. 4.3.1.0/18/A/022 “SILTUMAVOTA EFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA RĒZEKNĒ, MEŽA IELĀ 1 B”

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkumā “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Rēzeknē, Meža ielā 1B”, ID Nr. RS 2018/01, ar iepirkuma komisijas 2018.gada 28.maija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Siltumtehserviss”, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (piedāvājuma cena EUR 382 188,88 bez PVN, un darbu un materiālu garantijas laiks 60 mēneši).

ieg

UZAICINĀJUMS

dalībai cenu aptaujā 

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par projekta vadības pakalpojumiem projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/013 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Lubānas ielā”

 

UZAICINĀJUMS

dalībai cenu aptaujā 

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par projekta vadības pakalpojumiem projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/012 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā N.Rancāna ielā”

 

UZAICINĀJUMS

dalībai cenu aptaujā 

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli” veic cenu aptauju par projekta vadības pakalpojumiem projektam Nr. 4.3.1.0/17/A/014 “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā”