headkatli

Aktualie iepirkumi

 

 

 

Iepirkums „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Rēzeknē, Meža ielā 1B”

(Id. Nr. RE 2018/01)

 

 

AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina iepirkumu „Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Rēzeknē, Meža ielā 1B”, Identifikācijas Nr. RS 2018/01.

AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkumā “Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Ziemeļu rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā Atbrīvošanas alejā”, ID Nr. RS 2017/03, ar iepirkuma komisijas 2017.gada 14.jūlija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam Personu apvienībai “SIA “Hektors” un SIA “Erbauer group””, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (piedāvājuma cena 256 602,70 EUR bez PVN, un darbu un materiālu garantijas laiks 60 mēneši).

AS “Rēzeknes siltumtīkli”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, paziņo, ka iepirkumā „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā N.Rancāna ielā”, Id. Nr. RS 2017/02, ar Iepirkuma komisijas 30.06.2017. lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Siltumtehserviss”, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (pēc aritmētisko kļūdu labojuma piedāvājuma cena 293 927,21 EUR bez PVN, un darbu un materiālu garantijas laiks 60 mēneši).

AS “Rēzeknes siltumtīkli” paziņo, ka iepirkumā “Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā Lubānas ielā”, ID Nr. RS 2017/04, ar iepirkuma komisijas 2017.gada 12.jūlija lēmumu līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Siltumtehserviss”, kurš no iespējamiem 100 punktiem ieguva 100 punktus (piedāvājuma cena 260 823,56 EUR bez PVN, un darbu un materiālu garantijas laiks 60 mēneši).

Iepirkums

AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI”, vienotais reģistrācijas Nr. 40003215480, juridiskā adrese: Rēzekne, Rīgas ielā 1, LV-4601, izsludina iepirkuma procedūru „Siltumpārvades efektivitātes paaugstināšana Rēzeknes Centra rajona centralizētās siltumapgādes sistēmā Lubānas ielā”, Id. Nr. RS 2017/04