headkatli

Tiek publicēts 2017.gada deviņu mēnešu pārskats, ka arī debitoru un kreditoru saraksts.

 

Tiek publicēts 2017.gada pirmā pusgada pārskats.

 

Tiek publicēts 2017. gada pirmā ceturkšņa pārskats.

 

Ar gada pārskatu un revidenta ziņojumu var iepazīties šeit.

 

Tiek publicēts 2016.gada deviņu mēnešu pārskats, ka arī debitoru un kreditoru saraksts.

 

Tiek publicēts 2016.gada pirmā pusgada pārskats, ka arī debitoru un kreditoru saraksts.

 

Ar gada pārskatu var iepazītiesšeit.

Ar revidenta ziņojumu var iepazīties šeit.

 

Tiek publicēts 2016. gada pirmā ceturkšņa pārskats, ka arī debitoru un kreditoru saraksts.

 

Tiek publicēts 2015.gada ceturtā ceturkšņa pārskats, ka arī debitoru un kreditoru saraksts.