headkatli

Tiek publicēts 2017.gada deviņu mēnešu pārskats, ka arī debitoru un kreditoru saraksts.