headkatli

Šajā kategorijā nav rakstu. Ja šajā lapā tiek rādītas apakškategorijas, tajās var būt raksti.

Apakškategorijas

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā N.Rancāna ielā”

Nr. 4.3.1.0/17/A/012

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posma Lubānas ielā”

Nr. 4.3.1.0/17/A/013

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā”

Nr. 4.3.1.0/17/A/014