headkatli

Projekts “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā N.Rancāna ielā”

Nr. 4.3.1.0/17/A/012

 

2018. gada 25. aprīlī AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/012 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā N.Rancāna ielā” īstenošanu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

 

Projekta mērķis: Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Centrālā rajonā. 

 

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās darbības: pārvades un sadales sistēmas posma rekonstrukcijas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšana Nikodema Rancāna ielas posmā no siltumkameras SK-5 līdz siltumkamerai SK-9, projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana.

 

Projekta plānotie rezultāti: 428 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcija, aizstājot nolietotās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm, kā rezultātā rekonstruētajos siltumtīklos paredzēts samazināt siltuma zudumus par 714 MWh/gadā.

 

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2018. gada 24. jūnijam, kopējās projekta izmaksas plānotas 369 881,52 euro apmērā.

 

ieg