headkatli

Pabeigti siltumtrases rekonstrukcijas darbi Lubānas ielā

 

AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” iepirkumu ietvaros izvēlētie būvdarbu izpildītāji pabeiguši siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbus Lubānas ielas posmā. Noslēgto līgumu ietvaros Lubānas ielas posmā no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai SK-5-25 veikta nolietoto cauruļvadu 388 metrus gara posma nomaiņa. Siltumtrašu kanālos esošie cauruļvadi nomainīti uz rūpnieciski ražotiem, izolētiem tērauda cauruļvadiem, pielietojot bezkanālu tehnoloģiju, kā arī veikta to aprīkošana ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājumu vietu. 

2018. gada 19. aprīlī AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/013 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posma Lubānas ielā” īstenošanu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

 

Projekta mērķis: Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Centrālā rajonā. 

 

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās darbības: pārvades un sadales sistēmas posma rekonstrukcijas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšana Lubānas ielas posmā no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai SK-5-25, projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana. 

 

 

Projekta plānotie rezultāti: 388 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcija, aizstājot nolietotās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm, kā rezultātā rekonstruētajos siltumtīklos paredzēts samazināt siltuma zudumus par 677 MWh/gadā. 

 

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2019. gada 18. janvārim, kopējās projekta izmaksas plānotas 331 376,35 euro apmērā.

 

ieg