headkatli

2018. gada 19. aprīlī AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/013 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posma Lubānas ielā” īstenošanu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

 

Projekta mērķis: Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Centrālā rajonā. 

 

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās darbības: pārvades un sadales sistēmas posma rekonstrukcijas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšana Lubānas ielas posmā no siltumkameras SK-5-17 līdz siltumkamerai SK-5-25, projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana. 

 

 

Projekta plānotie rezultāti: 388 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcija, aizstājot nolietotās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm, kā rezultātā rekonstruētajos siltumtīklos paredzēts samazināt siltuma zudumus par 677 MWh/gadā. 

 

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2019. gada 18. janvārim, kopējās projekta izmaksas plānotas 331 376,35 euro apmērā.

 

ieg