headkatli

AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” iepirkumu ietvaros izvēlētie būvdarbu izpildītāji pabeiguši siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbus no siltumpunkta Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1.

AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” iepirkumu ietvaros izvēlētie būvdarbu izpildītāji līdz 2018.gada augusta beigām nodrošinājuši 90% siltumtrases rekonstrukcijas būvdarbu veikšanu no siltumpunkta Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1.

Ar būvdarbu izpildītājiem noslēgtie līgumi paredz 414 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukciju, esošos cauruļvadus nomainot uz rūpnieciski ražotiem, izolētiem tērauda cauruļvadiem, pielietojot bezkanālu tehnoloģiju, kā arī tos aprīkojot ar īpašu signalizācijas sistēmu, kas ļauj ātri un precīzi konstatēt bojājumu vietu.  Visi plānotie būvdarbi jāpabeidz līdz 2018. gada 30. septembrim.

2018. gada 5. martā AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/014 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā” īstenošanu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

 

Projekta mērķis: Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Ziemeļu rajonā.

 

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās darbības: pārvades un sadales sistēmas posma rekonstrukcijas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšana Atbrīvošanas alejas posmā no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1, projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana. 

 

 

Projekta plānotie rezultāti: 414 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcija, aizstājot nolietotās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm, kā rezultātā rekonstruētajos siltumtīklos paredzēts samazināt siltuma zudumus par 593 MWh/gadā. 

 

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2019. gada 4. martam, kopējās projekta izmaksas plānotas 326 013,75 euro apmērā.

 

ieg