headkatli

2018. gada 5. martā AS “RĒZEKNES SILTUMTĪKLI” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza līgumu Nr. 4.3.1.0/17/A/014 par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšana Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas posmā Atbrīvošanas alejā” īstenošanu ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansējumu.

 

Projekta mērķis: Rēzeknes pilsētas centralizētās siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana, samazinot siltumenergijas zudumus pārvades un sadales sistēmā pilsētas Ziemeļu rajonā.

 

Projekta ietvaros paredzētas šādas galvenās darbības: pārvades un sadales sistēmas posma rekonstrukcijas būvdarbu, autoruzraudzības un būvuzraudzības veikšana Atbrīvošanas alejas posmā no koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155A līdz siltumkamerai SK-1, projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana. 

 

 

Projekta plānotie rezultāti: 414 metrus gara novecojušo maģistrālā siltumtrašu posma rekonstrukcija, aizstājot nolietotās siltumtrases ar jaunām rūpnieciski izolētām tērauda caurulēm, kā rezultātā rekonstruētajos siltumtīklos paredzēts samazināt siltuma zudumus par 593 MWh/gadā. 

 

Projekta īstenošanas ilgums ir līdz 2019. gada 4. martam, kopējās projekta izmaksas plānotas 326 013,75 euro apmērā.

 

ieg