headkatli

Misija

 

 

 

Nodrošināt kvalitatīvu, drošu, videi draudzīgu siltumenerģijas ražošanas pakalpojumu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā.

 

Vīzija

 

Efektīvi izmantojot resursus attīstīt drošu un kvalitatīvu siltumenerģijas ražošanas procesu, lai iegūtu pēc iespējas lētāku siltumenerģiju.

 

 

Mērķi

 

  1. Nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu.

  2. Efektīvi izmantot resursus, lai panāktu pēc iespējas lētāku siltumenerģiju.

  3. Atbalstīt centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanu un attīstību Rēzeknes pilsētā.

  4. Nodrošināt videi draudzīgu tehnoloģiju darbību uzņēmumā.

  5. Paaugstināt darbinieku profesionālo līmeni.

 

 

Sabiedrības veicamie uzdevumi noteikto mērķu sasniegšanai

 

1.mērķis - nodrošināt kvalitatīvu, drošu un nepārtrauktu siltumenerģijas ražošanas procesu

 

1.tabula

Nr. p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamais rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Izpildes termiņš

Nepieciešamie resursi

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

Veikt siltumenerģijas ražošanu Rēzeknes pilsētas administratīvajā teritorijā

 

Nodrošināta siltumenerģijas ražošanas iekārtu ekspluatācija

 

 

86,834 MW

 

 

2015.-2017.

 

2 koģenerācijas stacijas; 1 katlu māja; 51 darbinieks

 

2.

 

Uzlabot ugunsdrošību sabiedrībā ierīkojot ugunsdzēšanas tvertni

 

Ierīkota ugunsdzēšanas ūdens tvertne Rīgas ielā 1

 

Atvieglota ūdens pieejamība ugundzēšanai, uzlabota sabiedrības ugunsdrošība

 

 

2015.

 

Ugunsdzēšanas tvertnes ierīkošana

 

 

 

 

 

 

 

2.mērķis - efektīvi izmantot resursus, lai panāktu pēc iespējas lētāku siltumenerģiju

 

2.tabula

Nr. p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamais rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Izpildes termiņš

Nepieciešamie resursi

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

Ražot siltumenerģiju un elektroenerģiju koģenerācijas ciklā

 

Papildus ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas, mazāka siltumenerģijas pašizmaksa

 

Pārdots 40000 MWh elektroenerģijas gadā

 

 

 

2015.-2017.

 

2 koģeneracijas stacijas; 4 koģenerācijas iekārtas ar gāzes dzinējiem

 

2.

 

Katlu mājas N.Rancāna ielā 5 ēkas renovācija

 

Samazināti siltuma zudumi ēku ekspluatācijas laikā

 

 

Siltuma zudumi samazināti par 15 %

 

 

 

2015.

 

 

Ēku siltināšanas un renovācijas darbu veikšana

 

 

 

3.mērķis - atbalstīt centralizētās siltumapgādes sistēmas saglabāšanu un attīstību Rēzeknes pilsētā

 

 

3.tabula

Nr. p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamais rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Izpildes termiņš

Nepieciešamie resursi

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

Sadarboties ar valsts, pašvaldību un   sabiedriskajām institūcijām

 

Izskaidrot centralizetās siltumapgādes sistemas priekšrocības

 

Jauni centalizētas siltumapgādes sistemas lietotāji

 

 

2015.-2017.

 

 

1 atbildīgais darbinieks

 

2.

 

Sadarboties ar preses izdevumiem

 

Izskaidrot centralizetās siltumapgādes sistemas priekšrocības

 

Jauni centalizētas siltumapgādes sistēmas lietotāji

 

 

 

2015.-2017.

 

 

1 atbildīgais darbinieks

 

3.

 

Arhīva telpu rekonstrukcija Rīgas ielā 1

 

Nodrošināt sabiedrības dokumentārā mantojuma veidošanu, uzkrāšanu, izvērtēšanu, saglabāšanu un izmantošanu

 

Rekonstruētas arhīva telpas

 

 

 

2015.

 

 

Arhīva telpu rekonstrukcija


 

 

 

 

 

4.mērķis - nodrošināt videi draudzīgu tehnoloģiju darbību sabiedrībā

 

4.tabula

Nr. p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamais rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Izpildes termiņš

Nepieciešamie resursi

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

Veikt siltumenerģijas ražošanu , izmantojot pamatkurinamo dabasgāzi

 

Ūdenssildāmo katlu ekspluatēšana

 

Zemāka emisija

 

 

 

2015.-2017.

 

9 ūdenssildāmie katli

 

2.

 

Veikt siltumenerģijas un elektroenerģijas ražošanu , izmantojot pamatkurinamo dabasgāzi

 

Koģenerācijas iekārtu ekspluatēšana

 

 

Zemāka emisija

 

 

 

 

2015.-2017.

 

4 koģenerācijas iekārtas

 

 

 

5.mērķis - paaugstināt darbinieku profesionālo līmeni

 

5.tabula

Nr. p.k.

Uzdevumi

Sasniedzamais rezultāts

Rezultatīvais rādītājs

Izpildes termiņš

Nepieciešamie resursi

1

2

3

4

5

6

 

1.

 

Darbinieku profesionālā līmeņa paaugstināšana

 

Paaugstināts darbinieku profesionālais līmenis

 

Kvalitatīvāka veicamo darbu izpilde

 

 

2015.-2017.

 

Kvalifikācijas kursu nodarbības

Gāzes griezēji - 4 darbinieki;

Atbild.speciālisti par gāzes saimniecības ekspluatāciju – 2 darbinieki;

Operatori-atslēdznieki ar tiesībām izpildīt gāzes bīstamos

darbus – 19darbinieki

 

 

2.

 

Darbinieku profesionālā līmeņa paaugstināšana

 

Darbinieku profesionālā līmeņa paaugstināšana

 

Kvalitatīvāka veicamo darbu izpilde

 

 

 

2016.-2017.

 

Iekārtu ražotāju kursi ārzemēs, saņemot tiesības veikt iekārtu pilnu apkalpi