headkatli

Esošās situācijas novērtējums

 

2008.gadā sākās vērienīga katlu māju rekonstrukcija, kā rezultātā tika nomainītas praktiski visas siltuma ražošanas iekārtas. Tika izveidotas divas koģenerācijas stacijas. Rekonstrukcijas gaitā notika pilnīga atteikšanās no mazuta kā kurināmā. Kā pamatkurināmais visos siltuma avotos tiek izmantota dabasgāze, kā rezerves kurināmais tiek izmantota dīzeļdegviela. Rekonstrukcijas gaitā notika atteikšanās no tvaika katlu izmantošanas, pārejot uz ūdenssildāmajiem katliem. Siltuma avotu drošība pieauga, jo visos trijos siltuma avotos ir uzstādīti elektrības dīzeļģeneratori.

Siltuma avotu rekonstrukcijas deva pozitīvu finansiālu efektu, kas izpaudās kā siltumenerģijas ražošanas tarifa samazinājums.

2014.gadā Rēzeknes pilsētas siltumapgāde notiek no trim rekonstruētiem siltuma avotiem:

 

  •  Koģenerācijas stacijas Rīgas ielā 1, N.Rancāna ielā 5 ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 53,1 MW un elektrisko jaudu 3,9 MW apgādā ar siltumu pilsētas centrālo daļu;

  •  Koģenerācijas stacijas Atbrīvošanas alejā 155a ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 29,834 MW un elektrisko jaudu 1,672 MW apgādā ar siltumu pilsētas ziemeļu rajonu;

  •  Katlu mājas Meža ielā 1 ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 3,9 MW apgādā ar siltumu pilsētas dienvidu rajonu.

 

 

Kopējā Sabiedrības siltuma jauda sastāda 86,834 MW, elektriskā jauda sastāda 5,572 MW.

 

1.tabulā ir iespējams aplūkot katras koģenerācijas stacijas un katlu mājas pašreizējos raksturojošos lielumus (pēc šo katlu māju rekonstrukcijas):

                                                                                                                            1.tabula

Siltumavots

Siltumavota

adrese

Enerģijas

ražošanas iekārta

 

Skaits

Jauda, MW

siltuma

elektriskā

Koģenerācijas stacija

Rīgas ielā 1

N.Rancāna ielā 5

Katli:

Logano SB 825 M-16400

Logano SB 825 M-16400

Logano SB 825 M-16400

Koģenerācijas iekārtas:

TCG 2020 V20

TCG 2020 V20

 

1

 

1

 

1

 

 

 

1

1

 

16,4

 

16,4

 

16,4

 

 

 

1,95

1,95

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,95

1,95

 

 

Kopā:

 

53,1

3,9

Koģenerācijas stacija

Atbrīvošanas alejā 155a

Katli:

Logano SB 825 M-12600

Logano SB 825 M-12600

Vitomax 100

Koģenerācijas iekārtas:

TCG 2020 V12

TCG 2016 V12C

 

1

 

1

 

1

 

 

1

1

 

12,6

 

12,6

 

2,9

 

 

1,112

0,622

 

 

 

 

 

 

 

 

1,072

0,6

 

 

Kopā:

 

29,834

1,672

Katlu māja

Meža ielā 1

Katli:

Vitoplex 200

Vitoplex 200

Vitoplex 200

 

1

1

1

 

1,3

1,3

1,3

 

 

 

Kopā:

 

3,9

 

 

 

Pavisam:

 

86,834

5,572