headkatli

AS "Rēzeknes siltumtīkli" ziedojumus neveic.

 

2015.gadā AS "Rēzeknes siltumtīkli" ziedojumus (dāvinājumus) nav saņēmusi.